Categorieën
Uncategorized

Lichaam en meditatie

Verworteld te zijn is wellicht de meest belangrijke en minst erkende behoefte van de menselijke ziel.’ Simone Weil 

Het lichaam is de meest directe bron van ervaring. Het lichaam is altijd hier en nu. Om weer inzicht te krijgen in wie we zijn en kunnen wezen, moeten we terug naar het lichaam. Ieder mens heeft een in de ruimte uitgespaarde plek die alleen hij of zij inneemt. Die ruimte is ruimer dan ons fysieke lichaam. Die ruimte verschijnt wanneer wij volledig open en ontvankelijk mediteren. 

Lichaam is ruimte én neemt ruimte in, tegelijk bevindt het lichaam zich in een grotere ruimte. Een ruimte waar de gedachten, gevoelens en wils-impulsen zich tonen die door de nog grotere ruimte worden opgeroepen en aangedaan. Jij bent de ruimte waarin de gebeurtenissen zich ontvouwen en waarin alles verschijnt, ook het lichaam.

Wij kunnen leren meer en meer als deze ruimte aanwezig te zijn en onze aandacht kan er steeds opnieuw naar terug, opdat we in plaats van ons te verliezen in de wereld om ons heen, terugkeren naar de innerlijke dimensie. In de ruimte die we zijn verzamelen zich alle aspecten van onszelf, die door onze aandacht worden belicht. Zo wordt wat zich wil tonen gezien, erkend, geheeld en geleefd.